Zapraszamy na Akademię Dojrzewania pod hasłem “Nie lękajcie się”

3…2…1… START! W dniach 22-24 września odbędzie się pierwsza Akademia Dojrzewania w nowym roku szkolnym!

Temat: Nie lękajcie się!

Akademia Dojrzewania poświęcona będzie zagadnieniu lęku i ufności, zarówno w życiu duchowym człowieka i w relacji do Boga, jak również lękom, które napotykamy w relacjach międzyludzkich i codziennym życiu. Jak zawsze będzie czas na modlitwę, rozważanie Słowa Bożego i adorację. Odbędą się także warsztaty o sposobach radzenia sobie z lękiem, prowadzone przez psychologa i psychoterapeutę. 

Zapraszamy uczestników od 15 roku życia. 

Koszt 170 zł

Zgłoszenia poprzez formularz internetowy: https://forms.gle/HZ4NwuVSyBk1D3xH7

Na każde zgłoszenie wysłana zostanie odpowiedź z decyzją przyjęcia na Akademię.