Zapraszamy na 33-dniowe rekolekcje oddania się Jezusowi przez ręce Maryi

Zapraszamy na drogę całkowitego oddania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi jako niewolnicy z miłości wg Traktatu o Doskonałym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. 

Św. Ludwik zalecał specjalny, obejmujący 33 dni, program duchowego przygotowania się. Według Świętego w pierwsze 12 dni tego wyjątkowego okresu należy wyrwać się od „ducha tego świata”. Służyć ma to lepszemu zrozumieniu ducha Chrystusa i zbliżeniu do Jezusa. Kolejne 21 dni tego modlitewnego wysiłku winny być czasem poznawania tajemnic Chrystusa i Maryi.

Rozpoczęcie 33-dniowych ćwiczeń duchowych odbędzie się 5 listopada w naszej parafii. Zapisy i szczegóły pod numerami telefonu: 721-043-408 (Michał) lub 516-680-734 (Dorota)

Dzień zawierzenia 8 grudnia 2022 roku.