XXI Ogólnopolskie Czuwanie Grup Modlitwy Ojca Pio w Łagiewnikach

Zapraszamy na czuwanie grup modlitewnych Ojca Pio w Łagiewnikach. Szczegółowy program: