Ważne informacje dot. Bierzmowania

Ważne informacje dotyczące BIERZMOWANIA i wzór podania do BIERZMOWANIA

– tekst ma być napisany własnoręcznie długopisem lub piórem

–         na białym papierze formatu A 4

–         kartkę nie zginamy

–         marginesy: lewy – 3,5 cm, prawy – 1 cm

–         zachowujemy akapity

–         tekst ma być pisany starannie i czytelnie

–         podpis musi być czytelny

WZÓR PODANIA DO BIERZMOWANIA (do pobrania PDF – kliknij ikonę)

2. Świadek do Bierzmowania 

– Najlepiej, gdy świadkiem będzie ojciec chrzestny/matka chrzestna, 

– sam był bierzmowany; jeżeli żyje w związku małżeńskim to związku sakramentalnym, 

– uczęszcza na Msze Św., 

– prowadzi życie zgodne z wiarą i ma wspierać bierzmowanego w rozwoju wiary. 

– Nie powinien to być tylko o rok starszy kolega czy koleżanka.

Należy podać dane świadka: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania.

Świadkiem bierzmowania powinna być osoba, która jest:

1. Dojrzałym chrześcijaninem – bierzmowana

2. Głęboko wierząca

3. Praktykująca – uczestniczenie w życiu Kościoła

Świadek przede wszystkim musi być wierzący i praktykujący. 

Kościół zaleca, aby był to rodzic chrzestny. 

Nie powinni to być rodzice dziecka.

Nie powinien to być rówieśnik ani chłopak czy dziewczyna, z którą się obecnie „chodzi”.

Powinna być to osoba, która jest dla bierzmowanego dużym autorytetem, w kwestiach życia, wiary i moralności. 

Dobrze by było, gdyby dla dziewczyny świadkiem była kobieta a dla chłopaka mężczyzna.

Powinno być dla nas czymś oczywistym, że osoba, którą weźmiemy sobie za świadka będzie się interesowała naszym życiem, aby nas podtrzymywać i gdy będzie taka potrzeba to otrzymamy od miej wskazówki, pomoc, uwagi ewentualnie reprymendę, za każdą pomoc należy z miłością podziękować, bo to przecież my prosiliśmy tę osobę o to, aby za nas poręczyła i świadczyła i pomagała powstawać.

Obowiązki Świadka od bierzmowania:

– Modlitwa za swojego podopiecznego.Modlitwa za swojego podopiecznego.

– Zainteresowanie o jego rozwój religijny.

– Napominanie, gdy zrobi coś źle i pomoc w powrocie na właściwą drogę.

3. Patron

Nie jest drugim imieniem. Nie używamy jako „ozdobnika” do nazwiska – ale jest on żywą osobą, będąca u Boga, którego wybieramy by nas wspierał. Życiorys patrona wpisujemy do indeksu. A na podaniu tylko jego imię.

Każdy i każda z Was powinien wybrać sobie patrona, orędownika, który przed obliczem Pana Boga i wobec wszystkich aniołów i świętych będzie wypraszał dla was łaski. 

Dzięki tym łaskom będziecie kroczyć po wąskiej drodze dźwigać każdego dnia własny krzyż i niestraszne wam będą potknięcia w postaci pokus szatańskich, gdyż będziecie potrafili się opierać zakusom nieprzyjaciela, a gdy doświadczycie upadku będziecie zaraz powstawać wzmocnieni do nowej walki.

Wybór świętego patrona to sprawa indywidualna dla każdego kandydata. Przy wyborze patrona należy się kierować jednak kilkoma punktami zamieszczonymi poniżej:

– Powinienem znać życiorys świętego.

– Powinien istnieć fakt, sytuacja, detal, akt wiary czy po prosu sposób na życie, który przemawia do mnie za jego wyborem.

– Powinienem wiedzieć, kiedy mój patron obchodzi wspomnienie, w końcu jest to kolejna okazja do świętowania imienin.

Nieporozumieniem jest szukanie na siłę patrona po imieniu, na którym mi zależy.

Kolejne nieporozumienie to znalezienie świętego, który praktycznie posiada bardzo mizerne wzmianki o jego życiu.

Kolejne nieporozumienie to wybór patrona, którego imię powszechnie uchodzi za niewłaściwe czy śmieszne.

Poniżej zamieszczam kilka linków, które odnoszą się do stron, na których znajdują się żywoty świętych Pańskich.

http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/alfabet.php3

http://www.maksymilian.konin.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=30&Itemid=41

4. Myślimy o odpowiednim stroju