Świnino

Kaplica filialna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Świninie

Świnino to miejscowość leżąca w odległości 5 km od Grodowca a 3 km od Grębocic. Od schyłku XIX w. do końca II wojny światowej Świnino należało do rodu Mathisów. Przed 1945 rokiem stanowiło odrębną gminę. W miejscowości znajdował się folwark, budynki gospodarcze i spichlerz.

Do roku 1945 w wiosce tej funkcjonowała kaplica ewangelicka oraz cmentarz tego wyznania. Kaplica ta w okresie powojennym została rozebrana. Wierni, którzy w okresie powojennym osiedlili się w Świninie w liczbie ok. 50 rodzin uczęszczali do parafialnego kościoła w Grodowcu. Z biegiem czasu powstała potrzeba budowy punktu sakralnego w tej miejscowości. 16 grudnia 1990 roku proboszcz ks. Witold Pietsch spotkał się z mieszkańcami Świnina, Wilczyna i Bieńkowa w sprawie budowy kaplicy. Myśl została podjęta przez mieszkańców, którym trudno było uczęszczać do kościoła parafialnego z powodu dużej odległości. Problem ten omawiano także w czasie wizyty duszpasterskiej. Kierownik istniejącego wówczas Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Świninie Waldemar Idziak przekazał budynek z przeznaczeniem na kaplicę. Otrzymany budynek trzeba było rozbudować i wyremontować. Prace remontowo budowlane rozpoczęły się dnia 1 marca 1991 roku przy dużym poświęceniu rodzin Krzyszczaków, Nienajadłów, Zychlów i Kopytków. Głównym budowniczym był pan Stanisław Maciałek z Proszówka, w budowie pomógł też Stanisław Faryna. Prace przebiegały bardzo sprawnie ich efektem było uroczyste poświęcenie kaplicy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przez bpa Pawła Sochę w dniu 15 czerwca 1991 roku. Dzięki tej kaplicy mogącej pomieścić ok. 100 osób, wierni z wiosek Świnino, Wilczyn i Bieńków mają łatwiejszy dostęp do Eucharystii.

[wp]