Słowo Boże w naszym życiu

Prawie każdy z nas nosi ze sobą telefon komórkowy. Dlaczego? Ponieważ chcemy być dostępni dla tych, którzy do nas zadzwonią i sami chcemy mieć do nich dostęp. Kiedy ktoś mówi do Ciebie: Przyjedź do mnie, ale Ty nie znasz drogi, to czasem zapraszający mówi: Zabierz telefon, kiedy będziesz się zbliżał, to Cię dokładnie pokieruję.  Czy w takiej sytuacji zlekceważysz tę wskazówkę i zostawisz telefon w domu? Innym razem czekamy na bardzo ważną i pilną informację. Jeśli sprawa dotyczy naszej rodziny albo zdrowia, lub pracy, czy wyłączymy telefon? Bożym telefonem jest Pismo Święte. Przez Biblię Bóg chce przekazać nam ważne sprawy i pokierować w życiu. A przecież tak rzadko do tej Biblii zaglądamy, tak rzadko ten „boży telefon” nosimy ze sobą. Zmieńmy to!  Bóg do Ciebie dzwoni! ODBIERZESZ ? 

To śmieszne, jak bardzo wierzymy w to, co napisane jest w gazetach, a podajemy w wątpliwość to, co mówi Pismo Święte.  To dziwne, jak bardzo każdy chce iść do nieba pod warunkiem, że nie będzie musiał dowiedzieć się, myśleć, mówić, ani też robić czegokolwiek, o czym mówi Słowo Boże.  To dziwne, jak możesz przez SMS wysłać setki plotek, które rozprzestrzeniają się jak nieokiełzany ogień, ale kiedy wysyłasz przesłania dotyczące Pana Boga, ludzie dwa razy zastanawiają się, czy podzielić się nimi z innymi.  To śmieszne, jak bardzo możemy być przejęci tym, co inni ludzie pomyślą o nas, zamiast tym, do czego wzywa nas Bóg!  To dziwne, jak chętnie dowiadujemy się o rzeczach nie mających znaczenia, a nie chcemy dowiedzieć się, co mówi do nas Jezus Chrystus i nasz Stworzyciel, Bóg Ojciec.

Biblia to list Boga do ludzi (Św. Grzegorz).  Jeśli nie czytasz Biblii, to tak jakbyś wyrzucał list do kosza, bez otwierania.  Gdyby Królowa Brytyjska napisała do Ciebie list, czyż nie przeczytałbyś go z zaciekawieniem? Zapewne także z radością, troskliwie i uważnie. Otrzymałeś list. Nie od jakiegoś ziemskiego władcy, ale od Króla Niebios. Jednak nieomal pogardzasz tym darem, takim bezcennym skarbem.  Za każdym razem, kiedy czytasz Ewangelię, sam Chrystus do Ciebie przemawia. Gdy czytacie, modlicie się do Niego i rozmawiacie z Nim (Św. Tichon, biskup prawosławny).  Nie ma takiej nauki, która byłaby lepsza, cenniejsza i ważniejsza niż tekst Ewangelii. Rozważajcie i zachowujcie to, czego nasz Pan i Nauczyciel, Jezus, nauczał przez swoje słowa i co wypełniał przez swoje czyny (Św. Cezara).   Ewangelia jest Chrystusem(Ap 19,13) (Amelanus).

Niech te kilka refleksji zachęci nas do zweryfikowania tego, jakie miejsce w naszym życiu zajmuje Słowo Boże, czy czytamy je, czy rozważamy? Czy do tej pory myślałeś o Słowie Bożym jako o liście, który Bóg kieruje właśnie do Ciebie?

Niech Niedziela Słowa Bożego będzie zachętą dla każdego z nas do otworzenia Pisma Świętego, by usłyszeć co Pan Bóg chce powiedzieć właśnie Tobie i właśnie w tym momencie, w którym aktualnie jesteś.

(Część tekstu, cytatów ze strony: https://stanislawbm.wloclawek.pl/index.php/grupa-biblijna/czym-jest-grupa-biblijna/294-60-powodow-dlaczego-i-jak-czyta-pismo-wite)