Rusza Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów

Ewangelizujemy Parafię!

Ewangelizacja parafii to temat przewodni V edycji OSE 2022-2024

Zaprosiliśmy najlepszych praktyków i specjalistów w swoich dziedzinach, aby pomogli nam parafię uczynić miejscem ewangelizacji i formacji ewangelizatorów. 

Wybraliśmy najbardziej istotne zagadnienia z tematyki ewangelizacji, duszpasterstwa, zarządzania ludźmi, mediów, komunikacji, duchowości i psychologii, aby uzdolnić księży, świeckich i osoby życia konsekrowanego do zmiany oblicza naszych parafii, dając konkretne narzędzia do jej odnowy, z uwzględnieniem naszych polskich realiów Kościoła.

Więcej informacji i formularz zapisów po kliknięciu w poniższy obrazek: