Publikacje dotyczące sanktuarium

Blaschke J., Geschichte der stadt Glogau und Gloganer landes, Glogau 1913,

Bok A., Głogów i okolice. Przewodnik turystyczny, Głogów 2002,

Brzezicki S., Nielsen C., Grajewski G., Popp D. (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006,

Chorzępa M., Sanktuarium Maryjne w Wysokiej Cerekwi w diecezji gorzowskiej, [w:] Roczniki Wincentyńskie 1987, R VII, Nr 3 – 4, Kraków 1987, s. 32 – 37,

Clemenz B., Der Wallfahrtsort Hochkirch in Schlesien, Liegnitz 1919,

Cwynar J., Grodowiec – Kalwaria, [w:] Encyklopedia Ziemi Głogowskiej, T.M.G., zeszyt 34, Głogów 1995,

Cwynar J., Grodowiec, kościół św. Jana Chrzciciela, Historia Kościoła, [w:] Encyklopedia Ziemi Głogowskiej, T.M.G., zeszyt nr 4, Głogów 1993,

Górniak M. R., Gmina Grębocice. Informator historyczno-geograficzny, Grębocice-Lublin 2005,

Górniak M. R., Pakiet I., Gmina Grębocice, Grębocice 2002,

Górniak R., Barberina, [w:] Kurier Lubelski, R. 1996 nr 294,

Górniak R., Grodowiec – sanktuarium maryjne, [w:] Encyklopedia Ziemi Głogowskiej, Głogów 1995, z. 28,

Górniak R., Okolice Głogowa, Grodowiec, Głogowski Miesięcznik Kulturalny MIT nr 9 (24), Głogów 1996,

Handbuch der historischen Stätten – Schlesien, (wyd. Dr. Hugo Weczerka), Stuttgart 1977,

Pietsch W., Grodowiec, [w:] Nasza Rudna, Miesięczni KGHM Polska Miedź S.A. O. „Rudna” nr 1/99,

Pietsch W., Sanktuarium Maryjne w Grodowcu, Grębocice 2009,

Pietsch W., Sanktuarium w Grodowcu, przewodnik, Grodowiec, Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei, Wrocław 1999,

Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005,

Zimny S., Miejsce pielgrzymkowe Wysoka Cerekiew (Grodowiec) na Dolnym Śląsku, Grębocice 1975, (mps).

[mk]