Niedziela Słowa Bożego – 21 stycznia 2024 r.

W III Niedzielę Zwykłą, w dniu 21 stycznia 2024 roku, w całym Kościele będzie obchodzona kolejna Niedziela Słowa Bożego. Specjalne dedykowanie przez papieża Franciszka jednej niedzieli Słowu Bożemu ma uświadomić wszystkim członkom Kościoła niezwykle ważne zadanie nieustannego odkrywania go w lekturze i modlitwie Pismem Świętym. Papież zaplanował, że będzie to dzień poświęcony celebracji, refleksji i rozpowszechnianiu Słowa. Niedziela Słowa Bożego jest środkiem, który ma pomóc ludziom „rozbudzić świadomość wagi Pisma Świętego dla naszego życia jako wierzących, począwszy od jego rezonansu w liturgii, która umożliwia nam żywy i stały dialog z Bogiem”.