Litania do Matki Bożej Grodowieckiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo                        módl się za nami…

Jutrzenko Nadziei,

Pociecho zasmuconych,

Otucho wątpiących,

Pokrzepienie zniechęconych,

Drogowskazie zagubionych,

Powstanie upadłych,

Matko osieroconych,

Szczęście nieszczęśliwych,

Siło niemocnych,

Wyzwolenie zniewolonych,

Pokorna Służebnico w Świątyni,

Pokoro doskonała,

Zasłuchana w Słowo Boże,

Przykładzie Zawierzenia,

Wzywająca do nawrócenia,

Błagająca o modlitwę,

Uczestniczko każdej Eucharystii,

Komunio Wspaniała,

Źródło Pięknej Miłości,

Dziewico Przeczysta,

Nadziejo Brzemiennych,

Radości dzieci,

Wzorze dla młodzieży,

Nauczycielko wychowawców,

Mistrzyni powołanych,

Zatroskana o rodziny,

Trwająca przy chorych,

Pomocna w starości,

Prowadząca umierających,

Wypraszająca miłosierdzie grzesznikom,

Blasku życia wiecznego,

Pani Grodowiecka,

Patronko Zagłębia Miedziowego,

Czczona przez Lud Dolnego Śląska,

Patronko jednoczącej się Europy,

Celu Pielgrzymujących,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Panie Boże z Twojej woli Najświętsza Panna przyświeca jako znak pewnej nadziei + spraw, aby wszyscy zniechęceni do życia, uciekając się do Niej doznali pokrzepienia * a wątpiący w swoje zbawienie nabrali otuchy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.