Komunikat Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego 

przed uroczystością Odpustu ku czci NMP z Rokitna