Kurs liturgiczny dla fotografów i operatorów kamer

Wymagany prawem liturgicznym kurs dla fotografów i operatorów kamer odbędzie się w sobotę 9 grudnia 2023 r. w trybie stacjonarnym w Zielonej Górze, w auli plebanii parafii pw. Ducha Świętego.

Forma kursu: jednodniowy, od godziny 09.00 do 16.00.

Uczestnik kursu otrzymuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu, legitymację, ozdobny certyfikat.

Warunkiem otrzymania legitymacji i certyfikatu jest przesłanie do sekretariatu (sekretariat@ift.zgora.pl) zdjęcia w wersji elektronicznej (rozdzielczość min. 600 dpi) do dnia 28 listopada.

Data odbioru dokumentów poświadczających uczestnictwo w kursie jest uzależniona od terminu dostarczenia zdjęcia.

Koszt kursu: 300,00 zł na konto: 72 1020 5402 0000 0502 0312 7545, Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. E. Stein, ul. Bułgarska 30; 65-647 Zielona Góra

Szczegółowe informacje pod linkiem http://www.ift.zgora.pl/index.php/kursy/kursy-audiowizualne