Komunikat w sprawie święceń diakonatu i prezbiteratu

Drodzy Bracia w kapłaństwie, Drodzy Diecezjanie,

Rok, który przeżywamy, odwołuje się do hasła: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Wiara w Kościół opiera się fundamentalnie na darze Ojca w Jego Jedynym Synu, który w swej wolności oddał za nas życie. To On wybrał spośród swoich uczniów Dwunastu. To On w czasie Ostatniej Wieczerzy umył im nogi. To On rozesłał ich, gdy odchodził do Ojca. Wiara w Kościół opiera się także na darze Tego, który jest Darem i tylko jako Dar obecny jest w Kościele – na Duchu Świętym. To Jego przywołujemy sprawując sakramenty, by nigdy nie pomyśleć o Bogu w Kościele jako o naszej własności. Powiedzieć: „wierzę w Kościół” ma sens jedynie w wyznaniu wiary w Ducha Świętego – w przywoływaniu Go dzisiaj w naszych wspólnotach; w odkrywaniu, że Duch Święty, przychodząc do każdego z nas jako Dar, chce także nas czynić dla siebie nawzajem darem – w różnorodności naszych powołań i charyzmatów. Bo wszelkie dary Ducha mogą budować tylko jedno Jedyne Ciało, którym jest Chrystus. Myśląc z wdzięcznością o obecności i zaangażowaniu każdego z Was w Kościele, w którym Bóg daje się nam i daje nas sobie nawzajem, chciałbym dziś z radością podzielić się z Wami wiadomością o zbliżających się w naszym diecezjalnym Kościele święceniach diakonatu i prezbiteratu:

  1. Dnia 13 maja w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu o godz. 11.00 święcenia diakonatu z rąk biskupa Adriana Puta przyjmie kl. Michał Kowalewski z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.
  2. Dnia 27 maja w parafii katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wlkp. o godz. 11.00 święcenia prezbiteratu przyjmą:
  • dk Rafał Kierczuk pochodzący z parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu,
  • dk Damian Swiniarek pochodzący z parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli.

Proszę także o szczególną modlitwę w ich intencji, aby przez posługę sakramentalną i głoszenie słowa Bożego przyczyniali się do naszego wzrastania; by byli znakiem i narzędziem jedności w różnorodności darów, jako przyszli duszpasterze w naszych parafialnych wspólnotach.

Waszej modlitwie polecam także sprawę nowych powołań myśląc o tych, którzy już przygotowują się do posługi kapłańskiej, ale także o młodych ludziach, którzy stają wobec pytania o swoją życiową drogę. Prosimy, by w mocy Ducha Świętego, odkrywali swoje różnorodne powołania i z ufnością na nie odpowiadali.

Chciałbym też serdecznie Was zaprosić do pielgrzymowania w intencji powołań w sobotę 20 maja z Paradyża do Rokitna oraz do uczestnictwa w naszym diecezjalnym święcie odpustowym w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w sobotę 17 czerwca w Rokitnie.

Powierzając wszystkich opiece Matki Bożej Paradyskiej Wychowawczyni Powołań Kapłańskich, z serca błogosławię

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Zielona Góra, 5 maja 2023 r.

Znak: B2-7/23