Kompleks sanktuaryjny

Na grodowiecki pielgrzymkowy zespół architektoniczny składają się:

– kościół parafialny, wybudowany w latach 1591-1602, z czasem rozbudowywany,

– niezwykle urokliwe, późnobarokowe wnętrze kościoła z I połowy XVIII w.,

– pochodząca z 1755 r. barokowa kaplica Góry Oliwnej,

– monumentalne pięciotarasowe schody prowadzące do kościoła z zespołem barokowych rzeźb z lat 1724-1736,

– usytuowana na sąsiednim wzgórzu Kalwaria ze stacjami Drogi Krzyżowej z XIX w.,

– zbudowana w II połowie XVIII w., piętrowa, nakryta dachem mansardowym, pełniąca dawniej funkcję konwiktu dla księży – plebania oraz

– usytuowane na wzgórzu kościelnym tarasy widokowe, dzięki zainstalowanej lunecie pozwalające obserwować okolicę oddaloną nawet o 40 km.

mk