Komorniki

Kościół filialny pw. św. Marii Magdaleny w Komornikach

Komorniki, wioska należąca do parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Grodowcu jest położona w odległości 5 km od Grodowca na terenie gminy i powiatu Polkowice. W 1154 roku wspomniana pod nazwą Camora (dobra kamery lub komora skarbowa) a w 1432 roku jako Komorniki. Wieś ta w 1154 roku należała do kasztelanii w Głogowie. W XIV wieku życie gospodarcze dla 27 wsi w tym i dla Komornik skupiało się w Polkowicach.

W roku 1421 książęta głogowscy ufundowali w Komornikach kaplicę ku czci św. Marii Magdaleny jako wotum, a następnie wybudowano świątynię. Okres wojny trzydziestoletniej (1618-48) był bardzo trudny dla katolików. W 1630 roku Gustaw Adolf przyszedł protestantom na pomoc. Szwedzi zjednoczeni z Sasami dewastowali wiele kościołów, znieważali duchownych katolickich i wiernych naszego wyznania. Podczas przemarszu wojsk szwedzkich, które niszczyły na swej drodze wszystko co mogło być katolickie, został też zniszczony kościół pw. św. Marii Magdaleny w Komornikach. Ruiny tego kościoła przetrwały do lat 80-tych XX stulecia. Zachowały się część ścian i znaczna część wieży. W 1983 roku rozpoczęto odbudowę tej świątyni pod przewodnictwem ks. Tadeusza Skibińskiego ówczesnego proboszcza i przy udziale wielu parafian. 11 lutego 1984 roku odpowiedzialność za zaawansowaną budowę przejmuje ks. Olgierd Banaś. W tym czasie budynek kościoła był już pokryty dachem. Ks. dziekan Zbigniew Kutzan ofiarował marmurowy ołtarz do tego kościoła. W drugi dzień Wielkanocy 29 kwietnia 1984 roku po raz pierwszy została odprawiona Msza św. w odbudowanym kościele. Prace remontowe trwały nadal i zostały zakończone w lipcu 1998 roku. Uroczystego poświęcenia odnowionej świątyni dokonał ks. bp Józef Michalik 25 grudnia 1988 roku.

Świątynia ta służy wiernym zamieszkującym na terenie Komornik, Tarnówka, Dąbrowy i Żukowa, którzy mają możliwość w każdą niedzielę a także i piątek uczestniczyć w Eucharystii. W kościele tym od połowy lat 90-tych wraz z umieszczeniem w ołtarzu głównym obrazu Jezusa Miłosiernego rozwinęło się nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

[wp]