Dziękujemy tym, którzy pomogli przy renowacji ołtarza

6 stycznia 2024r. podczas mszy świętej w Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu, której przewodniczył Biskup Paweł Socha, oficjalnie odebrano zabytkowy Ołtarz Zaślubin, który przez ostatnich kilka miesięcy poddawany był pracom konserwatorskim i renowatorskim. Kustosz Sanktuarium ks. Radosław Horbatowski zaprezentował parafianom odnowiony Ołtarz Zaślubin, podziękował również obecnemu na mszy świętej Wójtowi Gminy Grębocice Romanowi Jabłońskiemu za pomoc i wsparcie finansowe, dzięki którym takie prace mogły być wykonane. Gmina Grębocice przekazała na ten cel dotację w wysokości 250.000,00 zł co stanowiło 50,9 % wartości zadania. Pozostałe środki na realizację zadania to: środki finansowe własne parafii w wysokości 6270,48 zł, pieniądze, które parafia pozyskała od Fundacji KGHM w wysokości 200 000,00 zł oraz od Starostwa Powiatu Polkowickiego 35 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł łącznie 491 270,48 zł.

Ołtarz Zaślubin NMP znajdujący się w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Grodowcu, do rejestru zabytków wpisany został w 1972 roku decyzją nr 1070/54.

Program najważniejszych prac, jakie wykonane zostały przy ołtarzu: 

·         Odczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu, usunięcie wadliwych połączeń i zardzewiałych gwoździ.

·         Odsłonięcie warstw malarskich i pozłotniczych

·         Podklejenie odspojeń i złuszczeń w zaprawach

·         Impregnacja drewna połączona z dezynfekcją i dezynsekcją mająca na celu wzmocnienie struktury drewna

·         Usztywnienie i wzmocnienie spękanych i odkształconych elementów od strony odwrocia obiektu

·         Wymiana zniszczonych drewnianych elementów konstrukcyjnych i dekoracyjnych oraz wzmocnienie wstawkami drewna osłabionych połączeń stolarskich

·         Uzupełnienie ubytków form rzeźbiarskich

·         Uzupełnienie brakujących zapraw

·         Uzupełnienie warstw pulmentów na elementach snycerskich

·         Wykonanie złoceń i srebrzeń

·         Scalenie kolorystyczne ubytków partii polichromowanych

·         Zabezpieczenie polichromii

·         Odrdzewienie oraz zabezpieczenie przed dalszą korozją metalowych elementów

·         Montaż ołtarza w miejscu ekspozycji

Autorem zdjęć jest  Pan Edmund Kozal.

Źródło: https://grebocice.com.pl/aktualnosci/gmina-grebocice-wsparla-finansowo-renowacje-zabytkowego-oltarza.html