Dlaczego warto zamawiać Msze Św.?

Wielką moc posiada wytrwała modlitwa Sprawiedliwego”. (Jk 5,16)

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar. Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 1367 uczy:

Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna.

Dlaczego o tym wszystkim piszemy? Czy warto ofiarować w czyjejś intencji Mszę Św.? Otóż modlitwa za innych jest najbardziej uniwersalnym darem, jakiego mogą udzielać sobie chrześcijanie. I choć dzisiejszy świat, w którym liczy się to, co materialne, nie potrafi jej docenić, to jednak wielu głęboko wierzącym nie raz dane było doświadczyć niezwykłej mocy zanoszonych przez nich modlitw. A Msza Święta jest szczególnym rodzajem modlitwy, bo jak w żadnej innej obecność Boga jest wręcz namacalna. Dzięki tej bliskości, dzięki czystości naszego serca i łasce możemy wypraszać potrzebne nam i naszym bliskim dary. Pan Bóg sam będzie wiedział, jak obdarować tych, za których odprawiana jest Mszą Święta. Istnieje wiele potwierdzonych świadectw o cudownej sile Eucharystii. Dlaczego więc nie skorzystać z takiej możliwości, którą przecież mamy dzięki samemu Chrystusowi.

Msze Święte mogą być ofiarowane zarówno za zmarłych, jak i za żyjących. Nasze intencje mogą mieć charakter próśb, podziękowań, mogą być związane z naszymi jubileuszami i rocznicami. Na przykład:

– dziękczynna za otrzymane łaski

– dziękczynno-błagalna o zdrowie i błogosławieństwo Boże

– w rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

– dziękczynna z okazji urodzin, imienin…

– uzdrowienie z ciężkiej choroby

– nawrócenie i przemianę życia

– o zdrowie i pokój w rodzinie

– nawrócenie i dobrą spowiedź

– pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o zdanie egzaminu

– Msza św. wynagradzająca…

– szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka

– Bożą pomoc i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy

– o rozwiązanie trudnej sprawy

– szczęśliwą operację i zdrowie dla …

– dobry wybór drogi życiowej

– W intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny…

– Błagalna o nawrócenie z nałogu…

– W intencji Bogu wiadomej…

– Powołania kapłańskie, zakonne i misyjne…

– za zmarłego

– za zmarłych z rodziny

– Za dusze w czyśćcu cierpiące…

Niech słowa Św. Pawła skłonią nas nie tylko do refleksji, ale do realnego i konkretnego działania:

„Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi (…..) abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.” (1 Tm 2, 1-4)