Konwiwencja – Neokatechumenat – par. pw. Miłosierdzia Bożego w Głogowie