Budujemy studnię dla dzieci z sierocińca, z Isiolo w Kenii

Sierociniec w Isiolo posiada status prawny, a pieczę nad sierocińcem przejęła Diecezja Isiolo. Państwo w żaden sposób nie udziela wsparcia.

Obecnie w sierocińcu przebywa 84 dzieci pod opieką kenijskiej P. Pauliny, która przygarniała dzieci do siebie, aby zapewnić im schronienie. Dzięki jej miłości, dzieci nie żyją na ulicy i nie są zmuszone do żebractwa. W większości dzieci są sierotami, pochodzą również z rodzin, gdzie doświadczyły przemocy. Wiele wycierpiały.

Mieszkają w barakach. To są surowe warunki życia, które zapewne wymagają polepszenia. Nie mają placu zabaw ani boiska. Większość dzieci ze względu na odległość do szkoły mieszka w internatach. Częściowo dzieci są objęte programem Adopcja Serca, dzięki któremu mają dostęp do nauki, opłacone egzaminy i internat oraz zakupione obowiązkowe mundurki.

Wśród wielu potrzeb, jedną z najbardziej doskwierających jest brak wody, aby ją zdobyć pokonują długą drogę do pobliskiej rzeki. Dzieci potrzebują dostępu do czystej wody pitnej, higieny i lepszych warunków sanitarnych. Brak czystej wody jest przyczyną wielu chorób takich jak biegunka, gorączka tyfusowa, czerwonka, dur brzuszny czy polio. Nieleczone prowadzą do powikłań, a niekiedy do śmierci.

Prawie 90% wszystkich chorób na świecie jest spowodowanych przez brak świeżej wody pitnej, niewystarczających warunków sanitarnych i braku higieny. Z powodu braku czystej wody pitnej co roku na świecie umiera 2,2milionów ludzi.

Choroby dzieci z powodu braku dostępu do wody są przyczyną nieobecności w szkole, a nawet porzucenia nauki. To jeden z głównych powodów dla których dzieci z krajów Trzeciego Świata źle się uczą lub odbierają gorsze wykształcenie.

Dzisiaj pochylamy się nad jedną z najważniejszych potrzeb, a jest nią dostęp do wody z którym borykają się dzieci z sierocińca w Isiolo. Dzięki wybudowaniu studni zapewnimy im poprawę warunków sanitarnych i przywrócimy nadzieję na lepsze życie. Dostęp do wody daje nowe możliwości min. można uprawiać ogród z warzywami czy prowadzić małe gospodarstwo z inwentarzem takim jak kury i kozy, co ma również wymiar edukacyjny. Na pewno studnia będzie służyć społeczności lokalnej rozwiązując wiele problemów z którymi muszą się borykać każdego dnia.

Obecnie sytuacja w Kenii jest bardzo trudna. Biskupi zaapelowali o większą pomoc dla swojego kraju cierpiącego z powodu największej od 40 lat suszy. W dużej części kraju ludzie zajmują się rolnictwem, handlem i pasterstwem. Czwarty sezon bez deszczu spowodował utratę źródła utrzymania dla milionów osób. Księża w parafiach mówią o narastającym głodzie, który zagraża ludziom. Sytuację Kenijczyków pogorszyła pandemia, a obecnie wojna na Ukrainie. Według organizacji pomocowych, w całym kraju 3,5mln ludzi boryka się z poważnymi brakami żywności i potrzebuje pomocy humanitarnej. Zginęło już 1,5 mln sztuk bydła, wzrastają ceny żywności i problemy są także z wodą pitną. Sytuacja w Kenii jest podobna do tej w Etiopii i Somalii, gdzie szacuje się, że w każdym z tych krajów ucierpiało około 6 mln ludzi, zaś w Sudanie Płd. 8 mln. Według organizacji humanitarnych susza dotknęła prawie 20mln ludzi w Rogu Afryki.


Zaproszenie do udziału w misyjnym projekcie Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.

Drodzy księża, katecheci oraz przedstawiciele wspólnot, organizacji i stowarzyszeń katolickich.

Serdecznie zapraszamy do udziału w misyjnym projekcie :” Budujemy studnię dla dzieci z sierocińca w Isiolo w Kenii’’. Wychodząc naprzeciw potrzebom misji, a zwłaszcza problemowi braku wody z którym borykają się dzieci z sierocińca pragniemy podjąć się tego dobrego dzieła w którym każdy z nas, w środowisku parafialnym i szkole, może mieć swój udział.

Dzieci z sierocińca potrzebują pomocy w dostępie do czystej wody pitnej, higieny i lepszych warunków sanitarnych. Wśród wielu potrzeb jedną z najbardziej doskwierających jest brak wody. Dzieci zaopatrują się w wodę z rzeki, która jest brudna i jest przyczyną wielu chorób, takich jak biegunka, cholera, gorączka tyfusowa, czerwonka, dur brzuszny czy polio. Nieleczone prowadzą do powikłań, a niejednokrotnie do śmierci. Chcemy podkreślić jak ważne jest zaangażowanie w podejmowanie konkretnych działań na rzecz misji i animacji. Ufamy, że jednocząc się wokół tego dzieła, zbierzemy środki na studnię, a misje staną się dla nas wyzwaniem i drogą realizacji budowania jedności i miłości braterskiej w codziennym praktykowaniu miłosierdzia.

Koszt studni głębinowej wynosi 24 tys. dolarów.

Odwiert o głębokości 90 m.

Środki na budowę studni będą gromadzone na koncie diecezjalnym.

Wpłaty dokonujemy na nr konta: Jacek Golombek

37 1240 2018 1111 0000 2701 6842

Z dopiskiem ‘’ STUDNIA’’

Organizatorzy :

Ks. Jacek Golombek, dyrektor diecezjalny PDM

Ewa Starzyńska, katechetka, świecka misjonarka


Uruchomiliśmy również zbiórkę na portalu „zrzutka”. Jeśli możecie, udostępniajcie innym

https://zrzutka.pl/sy82pk?fbclid=IwAR3X4ZrfTc0TTHCPFfKh7C2Am6CenkxvaRMYf_L8u5-xdq-dJNsQR1Q7HaY