Bp Lityński zachęca do modlitwy w intencji świata stworzonego

W dniu 1 września br. w całym powszechnym Kościele będziemy przeżywali Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia ustanowiony przez papieża Franciszka. Ten szczególny czas zanoszenia modlitw zakończymy obchodami wspomnienia św. Franciszka z Asyżu 4 października. Wszyscy doświadczamy daru stworzenia, dzięki któremu istniejemy i żyjemy w świecie pochodzącym od Boga. To naszej odpowiedzialności, trosce Bóg Ojciec powierzył czynienie sobie ziemi poddanej. Dlatego zachęcamy każdego do wdzięczności Bogu za Jego stwórczą miłość, do otwarcia serca na modlitwę w intencji powierzonego nam dzieła stworzenia. Zapraszamy w tym szczególnym czasie w dniu 7 września br. przedstawicieli naszej metropolii z Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej do Sanktuarium Matki Bożej Rokitniańskiej Cierpliwie Słuchającej na wspólną modlitwę. Pragniemy połączyć się w dziękczynieniu Stwórcy za „Dary z Bożej Ręki” i prośbie o wszelkie łaski, abyśmy godnie wypełniali powierzoną nam misję, jednocześnie przepraszając za różne zaniedbania. Przeżyjmy to wydarzenie w naszej metropolitarnej wspólnocie tworzonej przez wiernych trzech diecezji. W sposób szczególny do udziału w tej modlitewnej wspólnocie zapraszamy osoby, które zawodowo lub jako pasjonaci służą w ogrodzie bożych darów. Zapraszamy duszpasterzy i przedstawicieli środowisk m.in. pszczelarzy, rolników, przetwórców płodów rolnych, producentów żywności, ogrodników, zielarzy, leśników, opiekunów pomników i rezerwatów przyrody, osób zatroskanych o czystość wód, powietrza i ziemi, członków instytucji i organizacji aktywnych na rzecz środowiska naturalnego.

Zapraszam serdecznie

+ Tadeusz Lityński

Bp Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Przewodniczący Zespołu “Laudato si” przy Radzie Społecznej przy KEP

PLAN

  • 10:00 – Powitanie
  • 12:20 – Wystąpienia gości: Chrześcijańska odpowiedzialność za stworzenie
  • 10:15 – Konferencja “Dzieło stworzenia w aspekcie świętych w historii Kościoła.” – ks. dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
  • 13:00 – Posiłek – rekreacja
  • 13:45 – Zwiedzanie sanktuarium z przewodnikiem
  • 11:00 – Msza święta – przewodniczy bp Tadeusz Lityński
  • 12:00 – Konferencja – ks. Zbigniew Kucharski, sekretarz Zespołu “Laudato si” przy Radzie ds. Społecznych przy KEP
  • 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
  • 15:15 – Zakończenie

Uwaga:

  • Organizatorzy proszą o zgłoszenie obecności do 30 sierpnia br. na adres: rokitno@diecezjazg.pl lub, kom. 661 970 396